Stage 800 – Les Molieres to Paris


Distance: 20 miles / 32 kilometresAscent: 797 feet / 243 metres

RGT Magic Road: XjLqKHYgoN53

Help kids fighting neuroblastoma. Visit: