Stage 798 – Neuvy en Beauce to AblisDistance: 21 miles / 34 kilometres

Ascent: 443 feet / 135 metres

RGT Magic Road: X3GAKo60G90I

Help kids fighting neuroblastoma. Visit: