Stage 607 – Macoun to BienfaitDistance: 21 miles / 34 kilometres

Ascent: 213 feet / 65 metres

RGT Magic Road: uq82ukToSHrT

Help kids fighting neuroblastoma. Visit: