Stage 562 – Bezanson to Ridge Valley


Distance: 21 miles / 34 kilometres

Ascent: 807 feet / 246 metres

RGT Magic Road: 6p2Xm32pqn0a

Help kids fighting neuroblastoma. Visit: