Stage 9 – Seneffe to Maleizen

Etappe 9 is een opwindende rit, met een beetje van alles voor de veeleisende fietser: heuvels, spanning en als je niet te voorzichtig bent, morsen. Het is klonterig en hobbelig en op geen enkel moment zou je het ooit plat kunnen noemen. Er is een ruisende afdaling van zeven mijl, maar helaas is het voorbij voordat je de onsterfelijke woorden “Crikey, we’re below sea level!” kunt uitspreken.

De afdaling komt tot stand als de N27 naar beneden zakt over de E19 snelweg naar het Ancien kanaal Bruxelles-Charleroi. Wat naar beneden gaat, moet natuurlijk ook omhoog, en je betaalt voor de fun-factor in de tweede helft van de rit als de weg probeert de gelijkheid met de zeespiegel te herstellen, zo ongeveer in de laatste meters van de etappe.

Routegewijs gaat het parcours door Nijvel, waar de Belgische Grand Prix plaatsvond, beide keren gewonnen door Emmerson Fittipaldi, in 1972 en 1974. De stad heeft ook een verzameling gigantische poppen, waarvan sommige dateren uit de 14e eeuw.

Afstand: 21 mijlen / 34 kilometer

Beklimming: 787 voeten / 240 meter

RGT Magische Weg: MlsdU4VFZLQb


Stage 9’s a right rollicking ride, with a bit of everything for the discerning cyclist: hills, thrills, and if you’re not too careful, spills. It’s lumpy and bumpy and at no point could you ever call it flat. There’s a rip-roaring descent as seven miles, but sadly it’s gone before you could utter the immortal words “Crikey, we’re below sea level!”

The descent comes about as the N27 drops down over the E19 highway to the Ancien canal Bruxelles-Charleroi. Of course what goes down must also go up, and you pay for the fun factor in the second half of the ride as the road tries to reclaim parity with sea level, just about managing it in the final metres of the stage.

Routewise, the course takes a trip through Nivelles, which hosted the Belgian Grand Prix, won by Emmerson Fittipaldi both times, in 1972 and 1974. The town also boasts a collection of giant puppets, some of which date back to the 14th century.

Distance: 21 miles / 34 kilometres

Ascent: 787 feet / 240 metres

RGT Magic Road code: MlsdU4VFZLQb

Help kids fighting neuroblastoma. Visit: