Stage 13 – Bree (Belgium) to Kessel Eik (Netherlands)

Naar Nederland!

Nadat we ons hebben versoepeld met een stel van wat voornamelijk twintig mijl waren, is het nu tijd om de lat hoger te leggen en een deel van het aanvankelijke tekort terug te vorderen. Het gevraagde tarief om de wereld rond te leveren in 800 dagen is 23 mijl, dus met Stage 13 beginnen we onszelf weer op het goede spoor te krijgen.

Het zal je niet verbazen dat het parcours hobbelig is, beginnend op 350 ft en vier keer hoger dan 600 ft voordat je bij de finish terugkeert naar een meer bescheiden 500 ft: eigenlijk is het de hele weg omhoog of omlaag.

Hoewel de etappe met vierentwintig mijl iets langer is, ligt het hoogtepunt zeker op twaalf mijl als we vanuit België naar Nederland gaan, en een kans om het te verstoppen. Als knipperen en je zult missen waar is op de openbare weg, is dit zeker het geval op RGT.

Afstand: 24 mijlen / 38 kilometer

Beklimming: 728 voeten / 222 meter

RGT Magische Weg: E2kIMs3jmL25


To the Netherlands!

Having eased ourselves in with a bunch of what have predominantly been twenty milers, it’s now time to up the ante and claw back some of the initial shortfall. The asking rate to deliver Around The World In 800 Days is 23 miles so with Stage 13, we start to get ourselves back on track.

You’ll not be surprised to learn that the course is lumpy, starting at 350ft and four times topping 600ft before settling back to a more modest 500ft by the finish: basically, it’s either up or down the whole way.

Although the stage is a little longer at twenty four miles, the highlight is definitely at twelve miles when we cross from Belgium into the Netherlands, and a chance to clog it. If blink and you’ll miss is true out on the open road, it’s certainly the case on RGT.

Distance: 24 miles / 38 kilometres

Ascent: 728 / 222 metres

RGT Magic Road code: E2kIMs3jmL25

Help kids fighting neuroblastoma. Visit: